فروش مستقیم

گوشی موبایلتان از چه برندی است؟ شلوارجین یا کفشتان چطور؟ آنها را از کجا خریداری کرده اید؟

احتمالا به توصیه یکی ازدوستان یا اعضای خانواده تان اقلام یادشده را از فروشگاهی که آنها خریده اند تهیه کرده اید یا اجناس را از برندی که به شما توصیه شده است انتخاب کرده اید. مفهوم فوق همان فلسفه شکل گیری فروش مستقیم است به این معنا که ما چیزهای موردنیازمان و یاحتی کارهای روزمره مان را معمولا با درنظرگرفتن توصیه های افراد اطرافمان تهیه ویا اجرا می کنیم.با درنظر گرفتن این توضیح کوتاه فلسفه حاکم بر تجارت فروش مستقیم، از زمان به وجود آمدن انسان به شکل کنونی همواره همراه اجتماع بشری بوده است.با این تفاوت ظریف وکوچک ولی مهم که شما اینجا در فروش مستقیم بایت توصیه هایتان دستمزد دریافت می کنید!

این تجارت به شکل کنونی اش برای اولین بار توسط شرکت Amway در دهه پنجاه میلادی ابداع شد اما رشد خیره کننده آن در دهه نود میلادی اتفاق افتاد، براساس آمار فدراسیون جهانی فروش مستقیم ( WFDSA)  فروش جهانی سال 2013 میلادی به بیش از 178 میلیارد دلار امریکا رسیده است وبا توجه به اینکه فروش کل اقلام مربوط به حوزه آرایشی بهداشتی -در شیوه سنتی فروش- درهمان سال 170 میلیارد دلار وحجم کل غذای صادرشده جهان در سال 2010 حدود 910 میلارد دلار بوده است رقم فوق عدد چشمگیری به نظر میرسد. همچنان بد نیست نگاهی به جدول زیر بیاندازید:

صنعت    فروش سال 2013
موسیقی    15 میلیارد دلار
فیلم    88 میلیارد دلار
محصولات ارگانیک 90 میلیارد دلار
فروش مستقیم 178 میلیارد دلار


نکته قابل توجه اینکه در سال 2013 شرکتهای فروش مستقیم حدود 71 میلیارد دلار را به صورت پاداش و کمیسیون به توزیع کنندگان خود پرداخت نموده اند.