فرصت درآمد

طرح درآمدزایی Greeny Life تلفیقی

Compensation Plan


پایه اصلی طرح جبرانی Greeny Life طرح جدا شونده یا همان Break away می باشد. این نوع طرح جبرانی تقریبا پر استفاده ترین طرح درآمدزایی در اکثر قریب به اتفاق شرکتهای بازاریابی شبکه ای در سراسر جهان است و از ویژگیهای آن توزیع عادلانه کمیسیونها و توسعه بیشتر پاداشها و پورسانتها در مراحل ارتقا رتبه های کسب شده می باشد.

علاوه بر این برای افزایش پتانسیل درآمدزایی طرح  Greeny Life از طرح چندسطحی یا همان Unilevel هم بصورت ترکیبی ( Hybrid) در آن استفاده شده است و همچنین پاداشهای نقدی قابل توجه برای افراد پر تلاش درنظر گرفته شده است.

تعریف اصطلاحات :

 • توزیع کننده (Distributor) : شخصی که با گرفتن کد توزیع کننده از شرکت اقدام به فروش محصولات شرکت به مصرف کنندگان نهایی نماید.

 • اسپانسر (Sponsor) : توزیع کننده ای که با تشکیل سازمان فروش و با آموزش و حمایت آنان اقدام به فروش محصولات شرکت به مصرف کنندگان نهایی کند.

 • مشتری ترجیحی (Preferred Customer) : فردی که بخواهد صرفا برای مصرف محصولات شرکت و بهره مندی از تخفیف اقدام به خرید مستقیم از شرکت کند.

 • توزیع کننده واجد صلاحیت (Qualified Distributor) : به توزیع کننده ای گفته می شود که ماهیانه مقدار یکصد هزارتومان از محصولات شرکت را به فروش برساند تا صلاحیت دریافت پاداشها را داشته باشد.

 • امتیاز محصول  (Point Volume) PV : هر محصول دارای امتیازی می باشد که محاسبه رتبه ها بر اساس آن انجام می شود.

 • امتیاز تجاری(Commissionable Volume) CV  : عددی است که محاسبه پاداشها بر اساس آن انجام می شود.

 • امتیاز شخصی (Personal PV) PPV : برابر است با امتیاز کل محصولاتی که توسط توزیع کننده فروخته می شود.

 • امتیاز گروهی  (Group PV) GPV: برابر است با امتیاز شخصی توزیع کننده به علاوه امتیاز کل گروه فروش وی.

 • امتیاز گروه شخصی (Personal Group PV) PGPV : برابر است با امتیاز شخصی توزیع کننده به علاوه امتیاز کل گروه فروش وی به جز امتیازگروههای فروش جدا شده.

 • گروه فروش شخصی (Personal Group) : تمامی توزیع کننده ها و مشتریان ترجیحی توزیع کننده به جز گروههای فروش جدا شده.

 • گروه فروش جداشده (Break Out Group) : به گروه فروشی گفته میشود که امتیاز کل آن بالاتراز 5500PV باشد.

 • رتبه (Rank) : هر توزیع کننده نسبت به امتیازات کالایی فروخته شده در سازمان فروشش حائز رتبه ای می گردد که این رتبه به صورت عددی به شکل درصد بیان می گردد و تعیین کننده میزان درآمد شخص است، مشخصات کامل رتبه ها درجداولی درادامه توضیح داده می شود.

 • قیمت خرده فروشی (Retail Price) : قیمتی که توزیع کننده بابت فروش محصولات از مصرف کننده دریافت می کند.

 • قیمت توزیع کننده (Distributor Price) : قیمتی که توزیع کننده محصولات را از شرکت خریداری می کند.

 • سود خرده فروشی (Retail Profit) : تفاوت سود بین قیمت توزیع کننده و قیمت خرده فروشی.

 • پاداش (Bonus) : به پورسانتها و کمیسیونهایی گفته می شود که توزیع کننده بابت فروش شخصی و فروش گروهی سازمانش ازطرف شرکت به وی پرداخت می گردد.

 • پاداش نقدی (Cash Reward) : پاداشی است که فقط یک بار به توزیع کنندگانی که به رتبه مورد نظر برسند پرداخت می گردد.

 

روشهای درآمد توزیع کنندگان:

نکته مهم : تمامی مثالها تنها برای درک بهترازطرح جبرانی آورده شده اند و اعداد و ارقام کاملا فرضی هستند بدیهی است مقدار درآمد افراد رابطه مستقیم با میزان تلاش صحیح و زمانی که برای آن اختصاص می دهند دارد.

 

1- سود خرده فروشی  (Retail Profit

توزیع کنندگان با خرید محصولات از شرکت و فروش آن به قیمت خرده فروشی حد اکثر تا سقف 35 درصد سود کسب می نمایند
مثال : در صورتی که توزیع کننده به مقدار 100 هزارتومان کالا ازشرکت خریداری کند، آنرا به قیمت 135000 تومان فروخته و 35000 تومان سود دریافت می کند.

100,000 x %35 = 35,000 تومان

برای دریافت سود خرده فروشی شما نیاز به هیچ شرطی ندارید فقط کافی است کد توزیع کننده از شرکت بگیرید؛ همچنین لازم به ذکر است سود خرده فروشی بر اساس قیمت پرداختی محاسبه می گردد و نه بر اساس امتیاز کالاهای خریداری شده.

2- پاداش شخصی (Personal Bonus)

هر توزیع کننده بسته به رتبه ای که کسب کرده طبق فرمول زیر پاداشی بابت فروش شخصی اش دریافت میکند.
فرمول محاسبه: پاداش شخصی = امتیازتجاری x امتیازشخصی x عدد درصدی رتبه
 

جدول شماره 1

PV Rank
300 – 0 % 0
899 – 300 % 5
1799 – 900 % 8
2799 – 1800 % 11
3999 – 2800 % 14
5499 – 4000 % 17
5500 +
% 21


شرایط دریافت پاداش شخصی : فروش یکصد هزار تومان از محصولات شرکت به صورت ماهیانه.


3- پاداش اجرای گروهی (Group Performance Bonus)

هراسپانسر از هر یک از شاخه های گروهش حائز دریافت کمیسیون است بدین صورت که مابه التفاوت عدد درصدی رتبه وی با عدد درصدی رتبه آن شاخه را ؛ ضرب در کل امتیاز آن شاخه یا گروه دریافت می کند.

فرمول محاسبه :   پاداش اجرای گروهی = امتیازتجاری x امتیازکل گروه x (رتبه شاخه – رتبه سرگروه)

شرایط دریافت پاداش اجرای گروهی : فروش یکصد هزار تومان ازمحصولات شرکت به صورت ماهیانه.

 

4- پاداش اجرای راهبری (Leadership Performance Bonus)

پاداش این مرحله هم مانند پاداش مرحله قبلی محاسبه می گردد با لحاظ این نکته که افراد به دلیل رسیدن به رتبه های بالاتر از درآمد بیشتری بهره مند می گردند.
 

جدول شماره 2

شرایط رتبه
بالاتر از 5500PV
Director
2 دایرکتور مستقیم و بالاتر
Gold Director
4 دایرکتور مستقیم و بالاتر یا 2 دایرکتور و یک دایرکتورطلا
Ruby Director
6 دایرکتور مستقیم و بالاتر Diamond Director
 8 دایرکتور مستقیم و بالاتر شامل 3 دایرکتور با حداقل 8000PV و
 1 مدیر فروش الماس 
Senior Diamond Director
10 دایرکتور مستقیم و بالاتر شامل 4 دایرکتور با حداقل 10000PV و
 2 مدیر فروش الماس 
Double Diamond Director
12 دایرکتور مستقیم و بالاتر شامل 5 دایرکتور با حداقل 15000PV و
 3 مدیر فروش الماس
Triple Diamond Director
14 دایرکتور مستقیم و بالاتر شامل 6 دایرکتور با حداقل 20000PV و
4 مدیر فروش الماس
Gold Diamond Director
16 دایرکتور مستقیم و بالاتر شامل 7 دایرکتور با حداقل 25000PV و
5 مدیر فروش الماس
Platinum Diamond  Director
18 دایرکتور مستقیم و بالاتر شامل 8 دایرکتور با حداقل 30000PV و
6 مدیر فروش الماس
Royal Diamond  Director


شرایط دریافت پاداش اجرای راهبری : فروش یکصد هزار تومان ازمحصولات شرکت به صورت ماهیانه + رسیدن به رتبه 21% و بالاتر + داشتن گروه شخصی طبق جدول زیر


  جدول شماره 3

امتیاز گروه شخصی مورد نیاز 
رتبه
2000PV
Director & Gold Director
2500PV
Ruby Director
3000PV
Diamond Director & Above


5- پاداش توسعه راهبری (Leadership Development Bonus)

در این مرحله توزیع کننده وقتی به رتبه مدیرفروش (Director) ، مدیرفروش طلا (Gold Director) و مدیرفروش یاقوت (Ruby Director) می رسد پاداشی به صورت چند سطحی طبق جدول زیر به وی پرداخت می گردد.

جدول شماره 4

درصد سطح
% 4 سطح 1
% 3 سطح 2
% 2 سطح 3
% 1 سطح 4


و هنگامی که به رتبه مدیرفروش الماس (Diamond Director) و بالاتر می رسد پاداشی به صورت چند سطحی طبق جدول زیر به وی پرداخت می گردد.

جدول شماره 5

درصد 
سطح
%5
سطح 1
%4
سطح 2
%3
سطح 3
%2
سطح 4
%1
سطح 5شرایط دریافت پاداش توسعه راهبری : فروش یکصد هزار تومان ازمحصولات شرکت به صورت ماهیانه + داشتن گروه شخصی مانند مرحله پاداش  اجرای راهبری (جدول شماره 3)
 

6- پاداش نقدی (Cash Reward)

هر اسپانسر با رسیدن به رتبه های ذکر شده در جدول زیر فقط یک بار پاداش نقدی (طبق جدول 6) از شرکت دریافت می کند

شرایط دریافت پاداش نقدی : حفظ رتبه طی 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از یک دوره زمانی پیوسته 10 ماهه.
 

جدول شماره 6

پاداش نقدی شرایط زمانی رتبه
1,000,000 تومان حفظ رتبه در 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از 10 ماه Director
2.000.000 تومان
حفظ رتبه در 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از 10 ماه Gold Director
3,000,000 تومان حفظ رتبه در 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از 10 ماه Ruby Director
8,000,000 تومان حفظ رتبه در 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از 10 ماه Diamond Director
15,000,000 تومان حفظ رتبه در 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از 10 ماه Senior Diamond Dir.
25,000,000 تومان حفظ رتبه در 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از 10 ماه Double Diamond Dir.
50,000,000 تومان حفظ رتبه در 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از 10 ماه Triple Diamond Dir.
75,000,000 تومان حفظ رتبه در 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از 10 ماه Gold Diamond  Dir.
100.000.000 تومان
حفظ رتبه در 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از 10 ماه .Platinum Diamond  Dir
200.000.000 تومان
حفظ رتبه در 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از 10 ماه .Royal Diamond  Dir

 

7- پاداش راهبری طلا  (Leadership Gold Bonus)

این پاداش به کسانی پرداخت می گردد که به رتبه طلا رسیده اند :


 %5 x پاداش طلا : کل امتیاز تجاری مجموعه در ماه مورد محاسبه

فرمول محاسبه =پاداش طلا x ( کل امتیازهای تجاری حائزشرایط شده / امتیازهای تجاری حائزشرایط شما)

 

نحوه محاسبه امتیاز حائز شرایط شما:


امتیاز تجاری سطوح محاسبه
  x %100 امتیازشخصی امتیازشخصی
  x %100 امتیازسطح اول + امتیازسطح اول
  x %90 امتیازسطح دوم + امتیازسطح دوم
  x %80 امتیازسطح سوم + امتیازسطح سوم
  x %70 امتیازسطح چهارم + امتیازسطح چهارم
  x %60 امتیازسطح پنجم + امتیازسطح پنجم
 x %50 امتیازسطح ششم  + امتیازسطح ششم
 x %40 امتیازسطح هفتم + امتیازسطح هفتم

 

شرایط : فروش یکصد هزار تومان از محصولات شرکت به صورت ماهیانه + داشتن امتیاز گروه شخصی   (PGPV) بالاتر از 2000PV + رسیدن به رتبه مدیر فروش طلا


8- پاداش راهبری یاقوت (Leadership Ruby Bonus)

این پاداش به کسانی پرداخت می گردد که به رتبه یاقوت رسیده باشند :


 %7 x پاداش یاقوت : کل امتیاز تجاری مجموعه در ماه مورد محاسبه

فرمول محاسبه =پاداش یاقوت x ( کل امتیازهای تجاری حائزشرایط شده / امتیازهای تجاری حائزشرایط شما)

 

نحوه محاسبه امتیاز حائز شرایط شما:


امتیاز تجاری سطوح محاسبه
  x %100 امتیازشخصی امتیازشخصی
  x %100 امتیازسطح اول + امتیازسطح اول
  x %90 امتیازسطح دوم + امتیازسطح دوم
  x %80 امتیازسطح سوم + امتیازسطح سوم
  x %70 امتیازسطح چهارم + امتیازسطح چهارم
  x %60 امتیازسطح پنجم + امتیازسطح پنجم
 x %50 امتیازسطح ششم  + امتیازسطح ششم
 x %40 امتیازسطح هفتم + امتیازسطح هفتم

 

شرایط : فروش یکصد هزار تومان از محصولات شرکت به صورت ماهیانه + داشتن امتیاز گروه شخصی   (PGPV) بالاتر از 2500PV + رسیدن به رتبه مدیر فروش یاقوت

9- پاداش راهبری الماس (Leadership Diamond Bonus)

این پاداش به کسانی پرداخت می گردد که رتبه الماس و بالاتر را کسب نموده اند :


 %10 x کل امتیاز تجاری مجموعه در ماه مورد محاسبه

فرمول محاسبه =پاداش الماس x ( کل امتیازهای تجاری حائزشرایط شده / امتیازهای تجاری حائزشرایط شما)


نحوه محاسبه امتیاز حائز شرایط شما:

L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
L0
شرایط رتبه


%3
%6
6 گروه 21
- الماس

%2
%5
%8
8 گروه 21- 3 گروه 8.000
1 DD
ارشد الماس
%2
%4
%7
%8  
10 گروه 21- 4 گروه 10.000
2 DD
دو الماس%2
%3
%5
%8
%8  
12 گروه 21- 5 گروه 15.000
3 DD
سه الماس


%2
%3
%4
%6
%8
%8
14 گروه 21- 6 گروه 20.000
4 DD
الماس طلا

%2
%3
%4
%5
%7
%8
%8
16 گروه 21- 7 گروه 25.000
5 DD
الماس پلاتینیوم
%2
%2
%
%5
%6
%7
%8
%8
18 گروه 21- 8 گروه 30.000
6 DD
الماس رویال

L = سطح
L0 = فروش شخصی
DD = دایرکتور الماس

شرایط : فروش یکصد هزار تومان از محصولات شرکت به صورت ماهیانه + داشتن امتیاز گروه شخصی (PGPV) بالاتر از 3000PV + رسیدن به رتبه مدیر فروش الماس و بالاتر