اخبار

:: پروموشن نوروز 98

تاریخ ثبت خبر 1398/1/10

 

همانطور که اعضای محترم فعال در شرکت اطلاع دارند پروموشنهایی که از طرف شرکت برگزار می گردد معمولا بازه زمانی سه ماهه دارند و زمان پروموشن نوروز 98 فقط یک ماهه در نظر گرفته شده بود، بر همین اساس و برای ایجاد زمان بیشتر برای اعضا جهت فرصت کافی برای رسیدن به نتایج مطلوبتر ، بنا به پیشنهاد اعضای گرینی لایف و موافقت شرکت ، عملکرد فروردین 98 با اسفند 97 بصورت یکجا محاسبه می گردد تا امکان خلق نتایج درخشانتر برای اعضای فعال وجود داشته باشد.

بر همین اساس تمامی امتیازهای در نظر گرفته شده برای فروردین 98 مانند اسفند 97 لحاظ گردیده و نفرات برتر پروموشن نوروز 98 در پایان فروردین معرفی می گردند. ضمنا به این نکته مهم توجه داشته باشید که با توجه به تغییر قیمت قطعی در پایان فروردین، سعی نموده از فرصت پیش آمده نهایت بهره مندی حاصل گردد.

با امید به سالی پربار