اخبار

:: ارسال عکس برای پروموشن

تاریخ ثبت خبر 1397/12/23

 


از تمام افرادی که نام آنها در لیست نفرات برتر پروموشن وجود دارد تقاضا می گردد حداکثر تا 26 اسفند یک عکس با کیفیت ترجیحا تمام قد یا از میان تنه به بالا جهت ساختن پوستر افراد برنده به آدرس ایمیل پشتیبانی شرکت ارسال نموده و یا از طریق اسپانسر خود عکس را بفرستند.

لازم به ذکر است برای برندگان (سه نفراول لیست) بنر اختصاصی جهت درج بر روی سایت و کانال ایجاد می گردد ولی با توجه به احتمال جابجایی نفرات لیست،  سه نفر اول فقط در پایان ماه قطعی می گردند، با در نظر گرفتن همه موارد 10 نفر اول لیست، عکس خود را ارسال نمایید.
سلامت و ثروتمند باشید