اخبار

:: الزام درج حساب بانکی به نام صاحب جایگاه

تاریخ ثبت خبر 1397/12/18

 


با توجه به دستورالعمل مرکز امور اصناف ایران و کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای کمیسیون و درآمد حاصله از فعالیت افراد باید تنها به حساب بانکی به نام فرد ثبت نام شده واریز گردد و عدول از این موضوع برای شرکت تخلف محسوب می گردد لذا خواهشمند است تمامی اعضا این نکته مهم را در نظر گرفته و اطلاع رسانی دقیق در این رابطه را به افراد سازمان فروش خود انجام دهند.

از اینکه ما را در انجام صحیح و بهتر امور یاری می نمایید سپاسگزراریم