اخبار

:: معرفی نفرات برتر پروموشن 97/12/11

تاریخ ثبت خبر 1397/12/11

 

بیست نفر اول پروموشن نوروزی 98 تا تاریخ 1397/12/11 به شرح زیر می باشد

رتبه نام
1 سمیه درودی
2 لیلا فیضی
3 نیما سلطانی
4 پریسا قلمبر
5 زهرا آقازاده
6 خدیجه حمیدی
7 شریفه انصاری
8 مریم رحمانی
9 مریم باباپورزرگک
10 مریم زارعی
11 حسن رضایی
12 احسان اخروی
13 حامد حسین زاده
14 الهه صادق زاده
15 مریم نویدی
16 لیلا قاسمی
17 نغمه عرفانی
18 غزل رضایی
19 حمید کریمی
20 ندا حسینی
اعلام بعدی شنبه هفته بعد انجام می گردد.