اخبار

:: رفع ابهام در رابطه پورسانتهای دریافتی

تاریخ ثبت خبر 1397/5/10

 

به منظور شفاف سازی و رفع ابهام در رابطه با مبالغی که در پایان هرماه به عنوان پورسانت یا کمسیون به حسابهای بانکی توزیع کنندگان واریز می گردد و همچنین درآمد ایشان در شرکت زندگی سبز دماوند توضیحات زیر ارائه می گردد
همانگونه که در توضیحات طرح درآمد زایی آمده است توزیع کنندگان مجموعا در این طرح دو نوع کلی از درآمد دارند. اول  درآمدی که به صورت تخفیف و در هنگام خرید برایشان منظور می شود که از آن به عنوان سود خرده فروشی یاد می گردد. دوم درآمدی که بابت فروش محصولات به مصرف کنندگان نهایی توسط اعضاء سازمان فروشی که ایجاد نموده اند و راهبری آن را به عهده دارند در پایان هر ماه به عنوان پورسانت به حساب بانکی انها واریز می گردد که هر دوی این ارقام باهم مجموع درآمد کلی افراد را تشکیل می دهد.در برخی موارد ابهاماتی در رابطه با مجموع درآمد کلی یا مبلغی که قرار است به عنوان پورسانت آخر ماه به حساب بانکی افراد واریز گردد مطرح گردیده است. که برای توضیح بیشتر و شفاف سازی ، مطالب در قالب چند مثال در زیر توضیح داده خواهد شد.
مثال اول:
در مثال اول که تصویر آن در بالا مشاهده می گردد شخص مورد نظر مبلغ 44.486.000 ريال محصول برای فروش به مصرف کننده نهایی خریداری نموده است که این میزان خرید، مبلغ 15.570.100 ريال سود خرده فروشی (تخفیف در هنگام خرید) برای وی ایجاد نموده که در دفتر کار مجازی تحت عنوان "پورسانت آنلاین" مشاهده می گردد. همین شخص مبلغ 7.215.190 ريال به عنوان پورسانت در آخر ماه دریافت نموده، بنابراین مجموع درآمد وی در ماه مورد نظر 22.785.290 ريال بوده است که بخشی از آن به عنوان درآمد خرده فروشی به صورت نقدی و به عنوان تخفیف در هنگام خرید لحاظ گردیده و بخشی دیگر به عنوان پورسانت در پایان ماه به حساب بانکی وی واریز گردیده است. در واقع آنچه که در دفتر کار مجازی در بخش جزئیات درآمد به عنوان مجموع پورسانت در ماه مشاهده می گردد از تجمیع سود خرده فروشی که قبلا به صورت تخفیف کسر گردیده و پورسانت آخر ماه که به حساب واریز می گردد ایجاد شده است و رقمی که به عنوان "مجموع پورسانت در ماه" مشاهده می گردد مبلغی نیست که به حساب بانکی واریز می شود و رقم "پورسانت انتهای ماه: که در تصویر بالا مشاهده می گردد مبلغی است که به حساب بانکی به عنوان کمیسیون پرداخت می شود.
مثال دوم:
همانگونه که در این مثال مشاهده می گردد مجموع پورسانت در ماه این شخص 953.750 ريال می باشد که تماما حاصل سود خرده فروشی وی از مبلغ خرید 2.725.000 ريال در آن ماه می باشد. به دلیل اینکه ایشان هیچ سازمان فروش فعالی در ماه یاد شده نداشته و همچنین حائز پایین ترین رتبه طرح درآمدی (5 درصدی) نیز نگردیده است  بنابراین پورسانتی در انتهای ماه به حسابش واریز نمی گردد در صورتیکه ممکن است شخص تصور نماید باید مبلغ 953.750 ريال به عنوان پورسانت در آخر ماه دریافت نماید. اما مبلغ یاد شده قبلا به عنوان تخفیف پرداخت گردیده و ایشان در ماه یاد شده هیچ طلبی از شرکت نخواهد داشت.
سلامت و ثروتمند باشید