اخبار

:: پروموشن تابستان با جوایز بیاد ماندنی

تاریخ ثبت خبر 1397/3/1

 

به دلیل اسقبال اعضای گرینی لایف از پروموشن بهار 97 و بنا به درخواست این عزیران مبنی بر تکرار آن طرح جدید پروموشن تابستان 97 با جزییات زیر ارائه می گردد.
به منظور داشتن فرصت کافی و ایجاد امکان بیشتر برای برنده شدن افراد ، دوره زمانی در نظر گرفته شده از اول خرداد 97 تا پایان شهریور 97 می باشد ، همچنین مانند پیش تمام فعالیتهای افراد اعم از فروش شخصی، فروش سازمانی و رسیدن به رتبه های بالاتر تاثیر مستقیم در برنده شدن دارد.
جوایز مربوطه این طرح سفر انفرادی به جزیره کیش ، گرجستان و مالزی است ، برندگان بصورت انفرادی به سفر خواهند رفت و سمیناری در مقاصد مورد نظر برگزار نمی گردد و سفر صرفا جنبه شخصی و تفریحی دارد.

1- در شکل امتیازبندی برای 4 نفر سفر کیش در نظر گرفته شده است:
- دو نفر اول به صورت رایگان از طرف شرکت
- نفر سوم و چهارم 50% هزینه سفر از طرف شرکت


شرایط امتیاز
1 هر5 درصدی با 250 PV با تاریخ ثیت نام 1397/3/1 به بعد 1
2 هر8 درصدی با 500 PV با تاریخ ثیت نام 1397/3/1 به بعد 1
3 حداقل خرید شخصی برابر 200PPV -
4 هر 100 PPV خرید شخصی اضافه بر مورد بالا 1
5 افرادی که برای اولین بار به رتبه 21% برسند 5
6 هر 1000 GPV امتیاز بیشتر از امتیاز لازم برای رتبه دایرکتور و یاقوت 1
7 هر 21 درصدی جدید مستقیم(نسل اول) 3


توضیح: امتیازهای ردیف 1و 2 هم به توزیع کننده و هم به اسپانسر وی تعلق خواهد گرفت ، امتیازهای ردیف 4 الی 6 فقط به فرد توزیع کننده تعلق گرفته و امتیاز ردیف 7 فقط به اسپانسر تعلق خواهد گرفت.

2 - جایزه سفر بدون توجه به امتیاز بندی :
- افرادی که با فروش شخصی بتوانند با 7000PPV به رتبه 21% برسند بدون توجه به امتیاز گروهی بصورت رایگان به کیش خواهند رفت
- افرادی که با فروش سازمانی 12000PV به رتبه 21% برسند بطور حتم بصورت رایگان به کیش خواهند رفت

3 - جوایز گرجستان و مالزی :
- کسانی که در دوره برگزاری پروموشن به رتبه دایرکتور یاقوت برسند و 2 بار آنرا تکرار نمایند برنده سفر گرجستان خواهند شد
- کسانی که در دوره برگزاری پروموشن به رتبه دایرکتور الماس برسند و 2 بار آنرا تکرار نمایند برنده سفر مالزی خواهند شد

مجددا تاکید می گردد این جوایز برای تقدیر از فروشندگان برتر و راهبران شایسته گرینی لایف طراحی گردیده و شرکت قصد برگزاری سمینار در مقاصد یاد شده را ندارد.

سلامت و ثروتمند باشید