اخبار

:: توجه به ارقام سفارشهای ثبتی

تاریخ ثبت خبر 1396/11/30

 


بازاریابان و توزیع کنندگان محترم توجه کنند که در هنگام ثبت سفارش خود مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه ارسال محصول جزو مبلغ خرید ماهانه آنها منظور نخواهد شد، بنابراین با عنایت به مطلب فوق در هنگام ثبت سفارش به ارقام درج شده در سیستم توجه نمایند، همچنین لغو سفارش به دلیل اشتباه در محاسبه ارقام توضیح داده شده به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.
ازاینکه با توجه بیشتر ما را در تسهیل خدمات رسانی یاری می کنید سپاسگزاریم.