اخبار

:: حساب بانکی پاسارگاد جهت دریافت پورسانت

تاریخ ثبت خبر 1396/11/24

 


از این پس تمامی تراکنشهای مالی مربوط به واریز پورسانتهای توزیع کنندگان گرینی لایف فقط از طریق بانک پاسارگاد انجام خواهد شد بنابر این از کلیه اعضا و توزیع کنندگان شرکت تقاضا می گردد چنانچه حساب بانکی پاسارگاد ندارند هرچه سریعتر اقدام به افتتاح حساب مذکور نمایند.