اخبار

:: جزییات و شرایط پروموشن کیش و دبی

تاریخ ثبت خبر 1396/11/19

 


همانطور که قبلا اعلام شده بود شرکت در فصل بهار 1397 اقدام به اعزام نفرات برتر به کیش و دبی در قالب جشنواره نوروزی 1397 خواهد نمود که جزییات آن در زیر قابل مشاهده است.

در طرح امتیاز بندی 3 نفر به صورت زیر به کیش خواهند رفت:
نفر اول بصورت رایگان از طرف شرکت
نفر دوم با تقبل 50% هزینه سفر از طرف شرکت
نفر سوم با تقبل 25% هزینه سفر از طرف شرکت

1- طرح اعزام افراد به صورت امتیاز بندی:
شرایط امتیاز
1 هر5 درصدی با 250 PV از تاریخ ثیت نام 1396/11/14 به بعد 1
2 هر8 درصدی با 500 PV از تاریخ ثیت نام 1396/11/1 به بعد 1
3 حداقل خرید شخصی برابر 170PV -
4 هر 100 PPV خرید شخصی اضافه بر مورد بالا 1
5 افرادی که برای اولین بار به رتبه 21% برسند و دارای 4700 GPV باشند 5
6 افرادی که برای اولین بار به رتبه دایرکتور یاقوت برسند و دارای 16000 GPV باشند 10
7 هر 1000 PV امتیاز بیشتر از امتیاز لازم برای رتبه دایرکتور و یاقوت 1
8 هر 21 درصدی جدید مستقیم(نسل اول) 3
 
امتیازهای یاد شده جمع بندی شده و هر 10 الی 15 روز یکبار نفرات از طریق وبسایت اعلام خواهند شد

توضیح: امتیازهای ردیف 1و 2 هم به توزیع کننده و هم به اسپانسر وی تعلق خواهد گرفت ، امتیازهای ردیف 4 الی 7 فقط به فرد توزیع کننده تعلق گرفته و امتیاز ردیف 8 فقط به اسپانسر تعلق خواهد گرفت
 
2- طرح اعزام افراد بدون توجه به امتیازبندی:
افرادی که با فروش شخصی بتوانند با 6000 PPVبه رتبه 21% برسند بطور حتم و بدون توجه به امتیاز گروهی بصورت رایگان به کیش خواهند رفت
افرادی که با فروش سازمانی 12000PVو فروش شخصی 200PVبه رتبه 21% برسند بطور حتم بصورت رایگان به کیش خواهند رفت

3 - افرادی که به رتبه دایرکتور الماس برسند به صورت رایگان از طرف شرکت به دبی خواهند رفت
 
سلامت و ثروتمند باشید