اخبار

:: توضیح راجع به طرح درآمدزایی

تاریخ ثبت خبر 1396/8/27

 

در پاسخ به سوال برخی از بازاریابان و توزیع کنندگان شرکت مبنی بر چگونگی پرداخت پورسانت در وضعیتی که فرد به رتبه 21 درصدی رسیده و کمتر از سه گروه 21 در صدی در سازمان فروش خود دارد شرکت لازم دید جهت شفاف سازی موارد زیر را توضیح دهد:

-  چنانچه فرد به رتبه دایرکتور (21%) رسیده باشد و دارای گروه شخصی (Personal Group) حداقل 1000 امتیازی باشد از شاخه های هم رتبه خود 2% دریافت می کند.
- چنانچه فرد به رتبه یاقوت و بالاتر رسیده باشد و دارای گروه شخصی مورد نیاز (طبق جدول شماره 3 درج شده در صفحه فرصت درآمد) باشد از شاخه های هم رتبه خود 3% دریافت می کند.

نکته مهم : در صورتیکه برای شرکت محرز گردد که شخصی اقدام به ثبت نام کسی نموده که بطور واقعی و عملا فعالیت تجاری انجام نمی دهد و ثبت نام وی صرفا ثبت یک جایگاه جهت استفاده از وضعیتهای ذکر شده فوق برای کسب درآمد باشد، شرکت کد افراد ثبت شده را باطل نموده و به جز تعلیق جایگاه شخص خاطی مبالغ پرداخت شده از کمیسیونهای بعدی وی کسر می کند. این مساله پس از بررسی و تحقیقات لازم توسط شرکت انجام گردیده و تشخیص آن به عهده شرکت می باشد.