اخبار

:: عدم امکان ورود به سایت در ابتدای فرودین96

تاریخ ثبت خبر 1395/12/29

 


قابل توجه اعضای گرامی شرکت زندگی سبز

بخش ورود به دفتر کار مجازی وب سایت شرکت از روز اول فروردین 1396 به مدت 24 تا حداکثر 72 ساعت برای برخی بررسی های فنی بسته خواهد بود و پس از آن مجددا امکان ورود فراهم می گردد. از صبوری شما سپاسگزاریم.

سال نو پیشاپیش مبارک