اخبار

:: تغییراتی رو به رشد در طرح جبرانی شرکت

تاریخ ثبت خبر 1395/9/13

 

همانطور که تا کنون متوجه شده اید گرینی لایف با تغییراتی در راستای تسهیل در رسیدن به رتبه های کسب شده که تاثیر مستقیم در بالا رفتن درآمد نمایندگان شرکت داشته و بدون تغییر ساختاری در طرح جبرانی شرکت تلاش نموده تا پتانسیل طرح جبرانی را بیشتر نماید.
- در اولین مرحله که نیازی به هیچ تغییری وجود نداشت سود خرده فروشی شرکت همچنان 35% می باشد که بالاترین سود خرده فروشی در نوع خود (تا زمان درج این اطلاعیه) در ایران می باشد.
- در مرحله بعدی امتیاز لازم برای رسیدن به رتبه ها به طرز قابل ملاحظه ای کاهش یافت، برای مثال قبلا برای رسیدن به رتبه 21% به 8000 امتیاز نیاز بود که به 4500 امتیاز تقلیل یافت. این مساله باعث می شود افراد در مدت زمان کمتری به رتبه یاد شده رسیده و بالطبع در زمان کوتاهتری به درآمد بیشتر برسند. همچنین امتیاز موردنیاز برای رتبه های پایینتر از 21% هم به همان میزان کاهش یافته است.
- در مرحله بعد امتیاز گروه شخصی برای کسب درآمد در رتبه های بالای 21% از 4000 به 1000 امتیاز برای رتبه های Director و Ruby  و 2000 امتیاز برای رتبه Diamond کاهش یافته است.
- همچنین رتبه Gold Director که قبلا به 2 گروه جدا شده نیاز داشت حذف گردیده و رتبه Ruby که قبلا به 4 گروه جداشده نیاز داشت حالا به 3 گروه جدا شده نیاز دارد.
- پاداش توسعه راهبری که قبلا به افراد دارای رتبه Gold تعلق می گرفت حالا به به افراد رتبه Director و بالاتر تعلق می گیرد و میزان آن هم برای رتبه الماس و بالاتر افزایش یافته است.
- سقف پاداشهای نقدی از 50 میلیون تومان به 200 میلیون تومان افزایش یافته است.
- و 2 روش درآمدی جدید با نامهای پاداش راهبری یاقوت و الماس برای راهبران دارای سازمانهای فروش بزرگ به طرح درآمد شرکت اضافه گردیده است.
توصیه می گردد برای در بهتر پاداشها و پلن شرکت ضمن مطالعه دقیق فرصت درآمد مثالهای یاد شده را نیز با دقت مطالعه نمایید.