اخبار

:: توضیح راجع به Compensation Plan

تاریخ ثبت خبر 1395/9/13

 

پیرو سوالات نمایندگان مستقل و دیگر دوستان فعال در بازاریابی شبکه ای توضیحات زیر راجع به پلن شرکت ارائه می گردد:
طرح جبرانی (Compensation Plan) گرینی لایف بر پایه طرحهای جدا شونده (Break Away) طراحی گردیده است. این طرح در پاییز سال 1392 و با نگاهی به طرحهای جبرانی سه شرکت بازاریابی شبکه ای که جزو صد شرکت برترجهان در لیست DSN Top100 قرار دارند طراحی گردیده است. از آنجاییکه اعتقاد داریم که چرخ را نباید دوباره اختراع نمود ، بدون اینکه از شرکتی کپی برداری نموده باشیم با تلفیق نقاط قوت و فاکتورهای قدرتمند طرح درآمدزایی شرکتهای یاد شده یک طرح درآمدزایی با پتانسیل فوق العاده ایجاد نموده ایم.
این طرح جبرانی در فروردین 1393 به مرکز امور اصناف ارائه گردیده و در اردیبهشت همان سال مورد تایید قرار گرفت و از آن زمان تا سال 1395 تنها طرح جبرانی جدا شوند در بین شرکتهای دارای مجوز بازاریابی شبکه ای در ایران محسوب می گردید. خوشبختانه در سال 1395 برخی از شرکتها و همچنین مرکز امور اصناف به استاندارد بودن این نوع طرح درآمدی وقوف یافته و تمایل به تغییر یا ایجاد این نوع پلن در شرکتهای بازاریابی شبکه ای پیدا شد که نتیجه آنرا اخیرا در حرکت اکثر شرکتها به سمت طرحهای جداشونده مشاهده می کنیم. باعث افتخار است که گرینی لایف به عنوان اولین شرکتی که در ایران این نوع پلن را الگوی کار خود قرار داده باعث تاثیر گذاری مثبت در حرکت به سمت استانداردهای جهانی این تجارت نقش داشته است.
با آرزوی سربلندی برای تمامی شرکتهای بازاریابی شبکه ای در ایران.