اخبار

:: طرح درآمد زایی

تاریخ ثبت خبر 1395/9/9

 


طرح درآمد زایی اصلاح شده روی وبسایت شرکت قرار گرفت این طرح از ابتدای ماه پیش (آبان 95) اجرایی گردیده است.
توضیح اینکه این طرح همان طرح ابتدایی شرکت بوده و هیچگونه تغییر ساختاری در آن اعمال نگردیده است فقط برای تسهیل در رسیدن به رتبه ها و ایجاد پتانسیل بیشتر درآمدی امتیاز لازم برای رسیدن به رتبه ها کاهش پیدا کرده و همچنین 2 روش درآمدی جدید به طرح اضافه شده است.
در واقع می توان گفت پتانسیل درآمد زایی طرح جدید به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.
بزودی توضیحات بیشتری در رابطه با طرح جبرانی شرکت ارائه خواهد گردید.