اخبار

:: تعطیلی موقت دفتر مرکزی

تاریخ ثبت خبر 1395/3/31

 


به دلیل جابجایی و انتقال دفتر مرکزی ، شرکت از تاریخ 95/4/1 الی 95/4/3 تعطیل می باشد. آدرس جدید متعاقبا در وبسایت درج خواهد شد.

با تشکر از صبوری نمایندگان مستقل محترم