اخبار

:: درج قیمت در صفحه محصولات سایت

تاریخ ثبت خبر 1395/2/18

 


با توجه به درخواست مرکز امور اصناف در رابطه با درج قیمت محصولات شرکت در صفحه محصولات وبسایت از امروز تمامی محصولات با قیمت مصرف کننده و قیمت با ارزش افزوده نمایش داده می شوند.
لازم به ذکر است برای به دست آوردن بهای پرداختی واقعی بابت محصولات باید قیمت مصرف کننده (ارقام سبزرنگ درج شده در کنار علامت +) را منهای 26 درصد نمایید تا قیمت پرداختی بدون احتساب بهای مالیات بر ارزش افزوده مشخص گردد.