اخبار

:: مصاحبه مدیر عامل

تاریخ ثبت خبر 1394/11/15

 

به اطلاع نمایندگان مستقل محترم می رساند مدیرعامل شرکت مصاحبه ای با مجله بازاریابی شبکه ای و وبسایت اطلاع رسانی فروش مستقیم mlmbook انجام داده است که مصاحبه های یاد شده به ترتیب در تاریخ 1394/11/3 در وبسایت mlmbook.ir و مصاحبه بعدی در تاریخ 1394/11/12 در وبسایت nmls.ir  منتشر گردیده است.