اخبار

:: واریز کمیسیونهای دی ماه

تاریخ ثبت خبر 1394/11/3

 

پاداشهای دی 1394 نمایندگان مسقل  واریز گردید. مجددا از تمامی نمایندگان مستقل عزیز تقاضا می کنیم نسبت به تکمیل مدارک و درج حساب بانکی خود اقدام نمایند تا امکان واریز پاداشها برای شرکت میسر باشد.
کمیسیون افرادی که به دلایل ذیل واریز نشده نزد شرکت محفوظ بوده ودر صورت کامل شدن مدارک طی ماه جاری در ماه بعد به حساب ایشان واریز می گردد :
- عدم درج شماره حساب بانکی
- عدم امضا و ثبت قرارداد
- آپلود نکردن کامل تصویر مدارک شناسایی

با آرزوی موفقیت بیشتر