اخبار

:: تعطیلی دفتر مرکزی

تاریخ ثبت خبر 1394/10/29

 

قابل توجه نمایندگان مستقل
شرکت در روز پنجشنبه 1394/11/1 به علت انبارگردانی تعطیل است. بر این اساس تحویل سفارشات حضوری که در روز چهارشنبه 1394/10/30 ثبت شده اند به روز شنبه 1394/11/3 موکول می گردد و سفارشات پستی نیز با کمی تاخیر ارسال خواهد شد.
موفق باشید