اخبار

:: تعطیلی دفتر مرکزی جهت انبارگردانی

تاریخ ثبت خبر 1394/9/30

 

قابل توجه نمایندگان مستقل
شرکت در تاریخ 1394/10/1 به علت انبارگردانی تعطیل خواهد بود و همچنین امکان ثبت سفارش در این تاریخ میسر نیست.
همچنین سفارشات تحویل حضوری روز جاری (1394/9/30) در روز 1394/10/2 انجام می گردد و سفارشات پستی با تاخیر ارسال خواهد شد.
موفق باشید