اخبار

:: امکان مشاهده کد رهگیری پستی

تاریخ ثبت خبر 1394/9/16

 

نمایندگان مستقل محترمی که سفارشات خود را به صورت پستی دریافت می کنند می توانند از این پس کد رهگیری سفارش مورد نظر را در دفتر کار مجازی خود مشاهده کرده و مرسوله مورد نظر را رصد نموده تا از زمان ارسال و دریافت آن مطلع گردند.
برای این کار باید بعد از ورود به دفتر کار مجازی در منوی اصلی بالای صفحه، ذیل قسمت "سفارشات" ؛ آیتم"سفارشهای من" را انتخاب نموده و پس از آن با کلیک روی سفارش مورد نظر، در قسمت پایین صفحه کد رهگیری سفارش مربوطه را مشاهده نمایند.
سربلند باشید