اخبار

:: واریز پورسانتهای آبان

تاریخ ثبت خبر 1394/9/1

 

کمیسیونهای آبان 1394 به حساب نمایندگان مستقل شرکت واریز گردید.ضمنا از همه توزیع کنندگان محترمی که تا کنون اقدام به درج حساب بانکی خود ننموده اند تقاضا می شود در اسرع وقت با ورود به دفتر کار مجازی ، اقدام به افزودن حساب بانکی خود نموده تا امکان واریز کمیسیونها برای شرکت میسر باشد.

با آرزوی موفقیت روزافزون