اخبار

:: نظر سنجی

تاریخ ثبت خبر 1394/8/7

 

از تمامی دوستان دعوت می گردد که در نظر سنجی طراحی شده توسط کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای و مرکز اصناف ایران شرکت نموده تا با جمع آوری آمار و دیدگاههای شما بتوان برنامه ریزی بهتری برای تجارت فروش مستقیم کشور انجام داد.
برای این کار می توانید به لینک این نظر سنجی در منوی اصلی وبسایت که با رنگ قرمز برجسته شده مراجعه نموده و یا مستقیما به آدرس : www.polling.mlmbook.ir رفته و در نظر سنجی شرکت کنید.
سربلند باشید