اخبار

:: واریز پورسانتهای شهریور

تاریخ ثبت خبر 1394/7/1

 

پاداشهای شهریورماه به حساب توزیع کنندگان حائز شرایط دریافت پورسانت واریز گردید. ضمنا از توزیع کنندگانی که شماره کارت و حساب بانکی خود را اعلام نکرده اند درخواست می شود با ورود به دفتر کار مجازی خود در منوی بالای دفتر ذیل حساب کاربری و در قسمت اطلاعات بانکی اقدام به درج مشخصات بانکی خود نموده تا شرکت بتواند با واریز پاداشها به تعهد خود عمل نماید.
با سپاس