اخبار

:: لزوم ثبت قرارداد

تاریخ ثبت خبر 1394/5/18

 

به اطلاع آن دسته از دوستانی که به تازگی ثبت نام نموده اند می رساند حتما بعد از طی نمودن پروسه ثبت نام به شرکت مراجعه نموده و قرارداد نمایندگی مستقل فروش خود را ثبت نمایند بدیهی است قبل از ثبت و تایید قرارداد امکان فعالیت و خرید میسر نخواهد بود.

جهت سهولت و تسریع در کار می توانید فرم قرارداد را از بخش "دانلود" دفتر کار مجازی خود دریافت نموده و پس از مطالعه و امضا به شرکت مراجعه کنید.