ارتباط با ما

توجه: چنانچه کابر و عضو شرکت هستید از این صفحه پیام نفرستید چراکه این صفحه قابلیت پاسخگویی نداشته و فقط قابل خواندن است. در صورتیکه عضو شرکت هستید سواالات خود را با مشخصات زیر به support@greenylife.ir ایمیل نمایید. بنا بر این ملاحظه داشته باشید که پیامهای ارسالی از این طریق پاسخ داده نخواهد شد. این فرم جهت افراد غیر عضو طراحی گردیده و شرکت بنا به اهمیت و صلاحدید با انها تماس خواهد گرفت. الزامات ارسال سوال یا درخواست به پشتیبانی شرکت:
1- ذکر کد کاربری
2 – درج نام و نام خانوادگی
3- ذکر موضوع مورد نظر در subject ایمیل ارسالی
4- نوشتن کامل درخواست در متن ایمیل
با سپاس از توجه شما

پست الکترونیک : info@GreenyLife.ir

آدرس وب سایت : www.GreenyLife.ir

در صورتیکه عضو شرکت هستید سواالات خود را با مشخصات زیر به support@greenylife.ir ایمیل نمایید
1- ذکر کد کاربری
2 – درج نام و نام خانوادگی
3- ذکر موضوع مورد نظر در subject ایمیل ارسالی
4- نوشتن کامل درخواست در متن ایمیل

با سپاس از توجه شما